GÓI CƠ BẢN

15.000.000

Gói truyền thông Cơ bản tại ECP Media không chỉ giúp doanh nghiệp bạn thực hiện các kế hoạch marketing online đã định sẵn mà giữ vai trò trong việc lập kế hoạch, theo sát mục tiêu, đo lường kết quả, hỗ trợ cải thiện doanh số qua từng giai đoạn.